×

Shumësi i Emrave Mashkullorë - Gjuhë shqipe

Shumësi i Emrave Mashkullorë - Gjuhë shqipe - Mjetet e formimit të trajtës së shumësit te emrave në gjuhën e sotme letrare janë të larmishme. Në përgjithsi, trajta e shumësit formohet me anë mbaresash. Nga këto më të përdorshmet janë: -ë, -a, -e, p.sh.: anëtarë, grurë, lekë, shoferë, etj.; dema, fusha, kodra, pëllumba, vegla etj.; aksione, fise, kombe, shtete, etj.

“Gjuha shqipe”, çfarë duhet të dimë që të mos bëjmë gabime drejtshkrimore

Gjithandej nëpër internet, si në rrjetet sociale, forumet e ndryshme, por edhe në disa gazeta elektronike, shihet se nuk po respektohen rregullat e shkrimit të gjuhës shqipe. Si rezultat i mosnjohjes së mirëfilltë të rregullave drejtshkrimore, por dhe atyre gramatikore, ky fenomeni i bastardimit të gjuhës sonë ka kaluar në një gjendje alarmante

Kërko në blogjet tona

Shkarkoni aplikacionin tonë

Ofrojmë platformën tonë edukative Download on the App Store Get it on Google Play
×

Cakto nivelin tënd!

Qendra jonë ofron test falas për përcaktimin e nivelit të gjuhës angleze dhe të gjuhës gjermane.