×

Rregullat dhe kushtet në English For Life LLC
*Për çdo 5 mungesa të pa-arsyetueshme, largoheni nga kursi.*Për çdo harresë detyrash në më shumë se 3 herë largoheni nga kursi.*Për çdo ofendim apo përdorim i fjalëve banale për brenda institucionit largoheni nga kursi.*Rrespekte ndaj kolegëve si dhe ndaj profesorit përkatës.


*Në fund të çdo niveli testoheni me: shkrim, lexim, të folur si dhe në dëgjim
.


*Për çdo mungesë tuajën që bëni, orët nuk zëvendësohen; ndërkaq, në rast se profesori/profesoresha mungon atëherë ato orë zëvendësohen.*Rrespekto privatësinë e kolegëve tuaj.*Pagesa bëhet në fillim të muajit, që kur bëhet regjistrimi juaj.*Për çdo dëmtim apo shkrim që bëni mbi karrike apo bankat e shkollës jeni të detyruar ta paguani një denim të caktuar sipas vlerës së dëmit.*Jeni të monitoruar nga kamerat tona vetëm në korridore. Qasje në këto kamera ka vetëm drejtoria. Kjo bëhet me qëllim që të kontrollohet vijueshmëria juaj.*Për çdo nivel që kryeni jeni të detyruar të bëni testin përfundimtarë dhe të merrni çertifikatën e vulosur nga shkolla jonë.*Për të hyrë në testin përfundimtarë dhe të merrni çertifikatën duhet të vijoni kursin minimum tre muaj.*Librat nuk munden të huazohen por vetëm se të lexohen brenda objektit tonë.*Mësimi zhvillohet në mënyrë hibride (të kombinuar) online-nga aplikacioni English For Life (by Ardian Deari) dhe të drejtëpërdrejtë.*Vonesë në mësim për nxënësit e qytetit 5 minuta tolerancë, për nxënësit që udhëtojnë prej fshatrave 15 minuta tolerancë.*Përdorimi i çamçakëzave është RREPTËSISHT I NDALUAR brenda objektit tonë!*Nuk lejohet sjellja e asnjëlloj ushqimi apo pije brenda objektit (Uji për pije ofrohet në çfarëdo kohe nga qendra jonë).*Nuk lejohen detyrat të kopjohen nga shokët apo nga interneti.
 Qendra jonë posedon softuerët më të sofistikuar kundër plagjiaturës, andaj çdo kopjim nga interneti apo diku tjetër rezulton me largim nga qendra jonë.


*Lëshimi i orës 20 minuta para përfundimit të orës llogaritet mungesë.*Në rast se zhvillohet mësimi Online nga aplikacionet Zoom dhe English For Life, jeni të detyruar që kamerën ta keni të aktivizuar. *Zhvillimi i orëve Online rreptësisht është i ndaluar të inçizohet apo fotografohet.*Studentët të cilët kanë simptoma qoftë të gripit sezonal apo CoVid-19 dhe po me ato simptoma vijnë në qendrën tonë, profesori/esha ka të drejtë ta largojë nga mësimi derisa gjendja e nxënësit të përmirësohet.


*Studentët që janë mbi 18 vjeçar duhet të tregojnë çertifikatën e dy vaksinave kundër CoVid-19.Ju dëshirojmë mirëseardhje në qendrën e gjuhëve English For Life LLC, Kumanovë, Maqedoni e Veriut!

×

Cakto nivelin tënd!

Qendra jonë ofron test falas për përcaktimin e nivelit të gjuhës angleze dhe të gjuhës gjermane.