×

REGJISTRIME TË REJA NË KURSE TË GJUHËS GJERMANE DHE GJUHËS ANGLEZE - APLIKONI TANI!


Të nderuar nxënës dhe studentë, këtu keni dy teste, ai i gjuhës angleze

dhe testi i gjuhës gjermane. Testen janë të përpiluara nga vetë profesorët

që punojnë në qendrën tonë. Për tu kyçur në test, klikoni në ndonjërën nga

ilustrimet e mëposhtme. Ju dëshirojmë shumë suksese në testin e nivelizimit!


Test i anglishtes falas

Test i gjermanishtes falas
×

Cakto nivelin tënd!

Qendra jonë ofron test falas për përcaktimin e nivelit të gjuhës angleze dhe të gjuhës gjermane.