×
Takim

Takim me një prej profesorëve të stafit tonë!

Takim i drejtëpërdrejtë me një nga anëtarët e stafit tonë - me një nga profesorët tanë. Ju lutemi të keni kujdesë, aplikohen masat Anti-CoVid19:
- Në rast se jeni +18 ju duhet çertifikata e vaksinimit për të hyrë në objektin tonë.
- Të gjithë jeni të obliguar ti mbani maskat dhe të mos kapeni ose shtrëngoni duart në objektin tonë.
- Të shtunave dhe të dielave (fundjavë) NUK lejohet asnjëlloj takimi qoftë me prind apo me nxënës-kursist.
Kumanovo, North Macedonia
×

Cakto nivelin tënd!

Qendra jonë ofron test falas për përcaktimin e nivelit të gjuhës angleze dhe të gjuhës gjermane.