×

Niveli A1- Fillestarë në gjuhë angleze

Në nivelin A1 ju do të mësoni:Të përshëndeteni dhe prezantoheniGjërat në klasë dhe aktivitet bazë...

Niveli A2- Elementarë në gjuhë angleze

Në nivelin A2 ju do të mësoni:Të përshëndeteni dhe të prezantoheni para të tjerëve në...

Trajnim në pjesën gramatikore në gjuhën..

Në pjesën gramatikore ju do të mësoni:Present Simple Tense (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime në...

Niveli A2+ Para-mesatar në gjuhë angleze

Në A2+ ju do të mësoniGramatikë: Krahasimi Present Simple Tense me Present Continuous TenseNdjenjat dhe...

Niveli B1- Mesatar në gjuhë angleze

Në B1 ju do të mësoniTë përshkruani në detaje si keni kaluar pushimet (fjalë të...

Niveli B2 Mbi-mesatar në gjuhë angleze

Në B2 ju do të mësoniPresent Perfect dhe Present Perfect Continuous - foljet statike dhe...
×

Cakto nivelin tënd!

Qendra jonë ofron test falas për përcaktimin e nivelit të gjuhës angleze dhe të gjuhës gjermane.